מיומנויות למטייל עצמאי

המטרה:
להביא את החניך לידי יכולת להיות מטייל עצמאי.
עצמאי במציאת דרכו.
עצמאי בחיי שדה.
אצמאי בהכרת הארץ.


  • לעורר או לחזק בחניך את הרצון לטייל
   • סיוע לחניך בגילוי יופי ועניין בארץ.
   • סיוע לחניך בהבחנה במגוון המצוי בתחום הטבע האנושי.
   • סיוע לחניך בהבחנה בתופעות משתנות עונתיות ויממתיות בטבע ובחברה.
  • להביאו לידי יכולת גבוהה במציאת דרכו
   • איתור.
   • ניווט.
   • בחירת ציר תנועה.
   • התנהגות נאותה במקומות שונים כולל תנאי שטח וסביבות אנושיות.
  • להביאו לידי שימוש מועיל של השדה לצרכיו ולנוחיותו.
   • נוחות תנועה: לבוש, מנשאים.
   • נוחות, בטיחות, בטחון במקומות חנייה ולינה.
   • ידע בהכנת ארוחות שדה (אישיות)
   • ידע בהגשת עזרה ראשונה לעצמו ולחבריו.
   • ידע באזעקת עזרה: תמרור עשן, אש, פחית וכו'
   • להביאו לידי הבנת ידיעת הארץ 
    • כשיש מקורות מידע בהישג יד:
     • קבלת מידע מאדם (מדריך, יודע, מומחה וכו')
     • הפקת מידע מחומר כתוב, כולל מדריכים.
     • הפקת מידע ממפות טופוגרפיות מקצועיות ומתרשימים.
     • תצפית ומחקר.
     • הכרת מקורות מידע: מוסדות ותצוגה, גנים, שמורות ומוזיאונים.
     • כשאין מקורות ידע בהישג יד:
     • מרשמי דרך.
     • תאור של עצם או אתר.
     • מרשם של עצם או אתר.
     • תאור התנהגות של צמח, אדם, בעל חיים.
    • ידע
      • הבנת עקרונות של מקצועות רלבנטייםץ
      • הכרת מקומות.
      • הכרת תולדות ארצנו.
      • הכרת מגוון תושבי ארצנו.
     • תרומה
       • הכרת מוסדות וולונטריים בתחומי קהילה וחברה.
       • השתתפות בפעולות וולנטריות במוסדות קהילתיים ובגופים סביבתיים.
      אפשרל להתבונן ברשימה זו גם במבט מנקודת ראות של הטקסומוניה החינוכית. יש ראן פעולות לימודיות השייכות לתחום הידע:
      • ידע שלחומר דציפלינרי מתכנית הלימודים הרגילה
      • ידע של מקצועות המסייעים במיוחד להכרת הענף והבנתה.
      • ידע של סביבת המגורים
      • ידע של בעיות קהילה וסביבה בסביבות המגורים.
      לכך נספחות מיוניות הדרושות להגע לידע.

      Comments